top of page

Säkerhet

För allas säkerhet har Företaget Novagym i Kalix AB kameraövervakning vid sin entré, konditionsavdelning, gym (2 st) samt friviktavdelning. Denna tillsyn använder vid oss av för att förebygga brott eller, i värsta fall, utreda brott. Vi kan komma att överlämna material till Polismyndighet om det efterfrågas. Då anläggningen till stor del har obemannade öppettider är detta en viktig post för företaget för att kunna säkerställa en trygghet för företaget och dess kunder. Vi behöver också kunna säkerställa att obehöriga ej tillträder våra lokaler då anläggningen endast är för medlemmar på Novagym i Kalix AB. Obehörig inpassering (olaga intrång) anser vi vara en viktig del i vår bedömning för införskaffandet av övervakningskamera både för Novagym i Kalix AB samt våra medlemmar.

Företaget följer GDPR lagen med förbud av övrig filmning/fotografering i lokalerna. Det medlemsregister som används är GDPR-säkert och personuppgifter tas bort efter medlemskap löper ut.

Dataskyddsombud - Christofer Sandberg
Novagym i Kalix AB
Furuhedsvägen 35 A
952 31 Kalix
Tel: 0923-12872
christofer@novagym.se

bottom of page